Oferta

Nasze gospodarstwo oferuje jaja w różnych kategoriach wagowych. Ponadto chcąc sprostać oczekiwaniom szerokiej gamy klientów jaja pakujemy w opakowania: 6, 10, 15, 30, 180 lub 360 szt. 

Istnieje możliwoś zakupu jaj dezynfekowanych promieniami UV-C.

Wszystkie nasze jaja:

  • spełniają najwyższe normy jakości,
  • posiadają wymagane atesty,
  • są opatrzone handlowym dokumentem identyfikacyjnym,
  • pochodzą od kur karmionych naturalnymi paszami z dodatkiem ziół i bez sztucznych barwników.
  • posiadają certyfikat jakości Doceń Polskie